diagram

3-valuacija

Trodimenzionalna orijentacija

 

HILL 3-valuacija je odličan instrument koji pruža holistički način procene postojećih kompetenci Vaših zaposlenih.

 

Kao što GPS koristi 3 tačke da odredi Vašu lokaciju, tako naš trodimenzionalni metod zumira tri ključna faktora: potencijal, efektivnost i efikasnost.

 

Vaši zaposleni popunjavanju našu online procenu, koja može biti prilagođena tako da odgovara određenom menadžment nivou, funkciji i ulozi. Rezultati 3-valuacije pružaju dragoceni uvid u pojedinačne zaposlene, tim i popločavaju put daljeg održivog razvoja.

 

Budućnost zove: HILL 3-valuacija Vam garantuje da ćete biti spremni da odgovorite na taj poziv.