diagram

Projekat inovacije

Ključ budućeg uspeha

 

Inovacija je osnovni zahtev kontinuiranog i rastućeg uspeha, kao i jedna od značajnih tema psihologije.

 

Tako, na primer, mi kažemo:

Inovacija se rađa između ljudi.

Inovacija zahteva faze usporavanja.

Inovacija zahteva novu svesnost.

Inovacija zahteva kreativnu tenziju.

 

i: Proces inovacija i svest o oslobađanju može se kreirati i dizajnirati.

Ovu uslugu nudimo u saradnji sa nowhere (www.now-here.com).